’ώ‘“ ψ— ‘“ ₯ψ€•
 
’ώ‘“ ψ— ‘“ ₯ψ€•

’‘“ €’ ω—¨ξͺ €• €π

’ͺ ‘›ξ €ϋ ₯‘θ

’‘“ ‘›ξ €ϋ φ‘ώ‘•

’ͺ‘“ ψ— ₯ ©“‘— €π

–¨ εψ€κ ό“ ’ώͺ€ψ‘

–¨ φώχ φυ τͺ ₯

–¨ εψ€’ ‘ώ Š œψ• €π


€δ‘ͺ ό ’¬ ‘“ ς‘“ €γͺ ωυσξ’